Communiceren kan!

Logopedie Esther Rhijnsburger  is gespecialiseerd in het adviseren, onderzoeken en behandelen van kinderen met een:

  • ontwikkelingsachterstand (of vermoeden van),
  • autisme,
  • een verstandelijke en/of lichamelijke beperking,
  • gedragsproblemen,
  • zintuiglijke prikkelverwerkingsproblemen
  • ernstige spraakverstaanbaarheid.
  • eet- en drinkproblematiek

Ouders en de omgeving van het kind en samenwerking met andere betrokkenen van het kind (school, behandelaren e.a.) staan in de advisering en behandeling van het kind centraal.

Communiceren is het met elkaar in contact komen, het overbrengen van een boodschap met of zonder woorden. Iedereen kan communiceren, alleen de vorm van de communicatie kan verschillen van of anders zijn dan de meest gebruikte communicatievorm, namelijk spreken.

Ieder kind kan communiceren  maar het komt ook voor dat de communicatie van het kind niet begrepen wordt door zijn omgeving. Dit kan leiden tot frustratie maar ook gedragsproblemen. Gedragsproblemen komen vaak voor bij kinderen die problemen hebben in de communicatie.

Ieder kind wil graag communiceren en elke ouder wil graag communiceren met zijn of haar kind.  Communiceren met elkaar gaat niet altijd vanzelf. Soms is hulp nodig om elkaar te kunnen begrijpen of op een andere manier met elkaar te kunnen leren communiceren.

Als logopedist kan ik u helpen om te leren communiceren met uw kind en te kijken welke communicatiemogelijkheden er voor uw kind mogelijk zijn.

Als uw kind slecht verstaanbaar is kan ik samen met u werken aan een betere verstaanbaarheid.