Werkwijze

Aanmelding

Voor behandeling logopedie is een verwijzing nodig van je huisarts of specialist.

Bij kinderen met autisme of een handicap is het vaak effectiever als de behandeling plaatsvindt in de vertrouwde omgeving van het kind, meestal is dit de thuissituatie.

Na telefonisch overleg zal er een afspraak van 60 minuten bij je thuis gepland worden.

Er zal geïnventariseerd worden wat de hulpvraag is voor jouw kind, een eerste observatie van je kind zal plaatsvinden en het noteren van de persoonsgegevens. Tot slot zal ik mijn bevindingen bespreken. Dit kan zijn: advies, kortdurende of langdurige behandeling.

Behandeling

Na intake, observatie en/of onderzoek wordt een behandelplan opgesteld. Samen met jou als ouder wordt besproken hoe de advisering en/of de behandeling eruit zal gaan zien en voor welke periode.

Bij de behandeling van jouw kind staat bij mij samenwerking met ouders en de omgeving centraal.

Vergoeding

  • Als zelfstandig logopedist werk ik contractvrij.
  • Contractvrij werken betekent dat ik aan alle eisen van de beroepsgroep (NVLF) voldoe maar geen contract heb afgesloten met een zorgverzekering.
  • Logopedie zit in het basispakket.
  • De totale vergoeding van de behandeling is afhankelijk van de soort polis die je hebt. Indien je een zuivere restitutiepolis hebt wordt de behandeling meestal volledig vergoed. Bij een natura/budgetpolis worden de behandelingen gedeeltelijk vergoed. Hoeveel je terugkrijgt van de behandeling verschilt per zorgverzekeraar.
  • Bij je eigen zorgverzekeraar kun je informeren wat er per behandeling vergoed wordt, dit om te voorkomen dat je straks voor  verrassingen komt te staan.

Betaling

  • Betaling vindt plaats door het overmaken van het factuurbedrag op het desbetreffende rekeningnummer binnen 14 dagen.
  • Je ontvangt een digitale factuur met alle benodigde gegevens voor de zorgverzekeraar waarna je deze zelf kunt indienen bij de zorgverzekeraar.

Klachtenregeling

Heeft u een klacht over de behandeling dan kunt u dit eerst met de logopedist zelf bespreken. Als u hier samen niet uitkomt kunt u via deze link wkkgz-informatie lezen wat u kunt doen.